don’t wanna cloooose my eeeeeeeeyesssss

don’t wanna faaaaaaaaaaall asleeeeeeeeeep

cuz i miss you baby

and i don’t wanna miss a thaaaaaaaaang